Rekisteriseloste henkilörekisteristä

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Nimi: Hakukonekeisari Oy
Y-tunnus: 2701504-2
Osoite: Kauppakatu 14 A 2, 33210 Tampere
Puhelin: 050 365 5002

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Hakukonekeisari Oy, Ville Kinanen, Kauppakatu 14 A 2, 33210 Tampere

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt

Hakukonekeisari Oy:n [email protected]

Toiminnassa käytettävä rekisteri

Hakukonekeisari Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Henkilörekisteriin tallennetaan tietoja seuraavia tarkoituksia varten:
  palvelun tuottaminen ja toteuttaminen
 • asiakassuhteen ja siihen liittyvien tapahtumien varmentaminen
 • asiakassuhteen luominen, ylläpito ja kehitys
 • asiakaspalvelu
 • suoramarkkinointi
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • tilastollinen ja muu analyysi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset ja edellä mainittujen käyttötarkoituksien tukipalvelut

Henkilötietoja käsitellään sähköisen suoramarkkinoinnin tarkoituksiin vain rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen perusteella. Henkilötietoja voidaan käsitellä kirjeitse tai puhelimitse tapahtuvaan suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös sen konsernin, mihin Hakukonekeisari Oy kuuluu, muissa suomalaisissa yhtiöissä. Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain henkilötietolain sallimissa rajoissa. Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu henkilötietolain (199/523) 8 § yleisiin edellytyksiin sekä soveltuvin osin henkilötietolain 4 luvun erityisiin edellytyksiin.

Henkilötietoja voidaan henkilötietolain (523/1999) niin salliessa luovuttaa Hakukonekeisari Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville suomalaisille yhtiöille.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin voidaan sisällyttää seuraavia tietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot kokonaisuudessaan, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Asiakassuhteen ylläpitämiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen liittyvät luvat, suostumukset ja kiellot
 • Mahdolliset muut asiakkaan nimenomaisella suostumuksella kerätyt tiedot

Hakukonekeisari Oy varaa oikeuden nauhoittaa puhelut.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja lisätään asiakasrekisteriin seuraavista tietolähteistä:

 • Asiakkaan toimesta puhelimitse, kirjeitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla tavalla toimitetut tiedot
 • Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden kautta saadut tiedot
 • Väestötietojärjestelmästä saadut tiedot
 • Sähköisen tunnistautumisen kautta saadut tiedot
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton Robison-rekisteristä saadut tiedot

Tietojen luovutus

Rekisterissä olevia tietoja luovutetaan säännönmukaisesti henkilötietolain sallimissa tilanteissa seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakkaan toimeksiannosta myyjälle, jonka tuotteen asiakas haluaa ostaa
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin
 • suoramarkkinointitarkoituksiin

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus.

Rekisteröity on oikeutettu ja voi tarkastaa häntä koskevat henkilörekisterin sisältämät tiedot. Rekisteritietojen tarkastaminen tapahtuu toimittamalla allekirjoitettu ja päivätty tarkastuspyyntö Hakukonekeisari Oy:n asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntöön tulee liitää kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.
Mikäli rekisterissä oleva havaitsee tiedoissaan virheitä, korjaa Hakukonekeisari Oy kyseisen virheen rekisteröidyn pyynnöstä. Hakukonekeisari Oy pyrkii kuitenkin parhaansa mukaan varmistumaan rekisteriin talletettujen tietojen oikeellisuudesta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tietojen luovutus EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä fyysistä aineistoa. Sähköisen aineiston osalta väärinkäytös- ja tunkeutumisHakukonekeisari Oyten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla. Tällaisia ratkaisuja ovat SSL-salauksen käyttö, palomuurit, salasanat ja muut tekniset keinot. Henkilöt, joilla on mahdollisuus työtehtäviensä puolesta päästä käsiksi rekisterin tietokantaan tunnistetaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin, jotka ovat henkilökohtaisia. Rekisteriin liittyvät laitteistot säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Tietokannat varmistetaan päivittäin.